Legea privind reducerea cotelor CAS cu cinci puncte procentuale. De când se aplică şi ce prevede

Legea privind reducerea cotelor CAS cu cinci puncte procentuale. De când se aplică şi ce prevede.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din data de 19 septembrie 2014 a fost publicată Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

tax

Legea prevede reducerea contribuției la asigurările sociale (CAS) datorată de angajator cu 5 puncte procentuale.
Noile cote de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele :
– 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
– 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
– 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.
Modificările se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a noii legi, adica din 1 octombrie.

Reducerea CAS se aplica si la PFA.

In conditiile in care persoanele fizice autorizate au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, conform articolului 296^21 din Codul fiscal, reducerea CAS cu cinci puncte procentuale se aplica nu doar firmelor, ci si persoanelor fizice autorizate, a declarat pentru AvocatNet.ro, Mitel Spataru, Tax Manager Finexpert.

“Cota contributiei de asigurari sociale pe care o persoana fizica autorizata trebuie sa o aplice este cea reglementata de Codul fiscal pentru angajator si angajat. Avand in vedere ca aceasta tocmai a fost redusa cu cinci puncte procentuale, prin urmare si cota utilizata de persoanele fizice s-a redus”, ne-a explicat Mitel Spataru.

De aceeasi parere este si Bogdan Costea, consultant fiscal Viboal FindEx, care a precizat ca reducerea CAS va avea impact si asupra persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente (ca PFA) si care au obligatia de plata a CAS.
Conform consultantului fiscal de la Viboal FindEx, rationamentul este urmatorul: prin Legea nr. 123/2014 prin care s-a adoptat reducerea CAS s-au modificat prevederile art. 296^18 alin. (3) din Codul fiscal, articol care reglementeaza cotele de contributii sociale aplicabile persoanelor care realizeaza venituri din salarii. Articolul care reglementeaza cotele de contributii sociale aplicabile persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente (ca PFA) si care nu s-a modificat este art. 296^26 din Codul fiscal. Potrivit art. 296^26 cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21  sunt cele prevazute laart. 296^18 alin. (3), respectiv: cota integrala, pentru contributia de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca, potrivit legii; cota individuala, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate. Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.
“Cu alte cuvinte pentru CAS platita de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente se preiau aceleasi cote prevazute la art. 296^18 alin. (3) din Codul fiscal. Astfel, persoanele care platesc CAS pentru veniturile pe care le realizeaza din activitati independente vor aplica incepand cu 1 octombrie 2014 un procent de 26,3% la calculul contributiei de asigurari sociale in loc de 31,3%. In acest sens, ar trebui ca ANAF-ul sa regularizeze deciziile 610 emise pentru PFA-urile care platesc CAS”, a subliniat Bogdan Costea.

 

PFA va plati la pensie minimum 211 lei si maximum 3.021 lei

Persoanele fizice autorizate vor aplica incepand cu 1 octombrie o cota a CAS de 26,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure, si nu de 31,3%, asa cum era reglementata anterior.
Trebuie retinut faptul ca venitul pentru care o PFA doreste sa se asigure in sistemul public de pensii nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Pentru anul fiscal 2014, conform art. 16 din Legea nr. 340/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013, castigul salarial mediu brut este de 2.298 lei.
Avand in vedere acest lucru, baza de calcul pentru CAS sau venitul declarat nu poate fi mai mica de 804,3 lei si nici mai mare de 11.490 lei. Aplicand noua cota a CAS de 26,3%asupra acestor valori, PFA vor plati la pensie mai putin decat pana acum.
Practic, PFA vor trebui sa plateasca incepand din 1 octombrie pentru pensii minimum 211,53 lei (35% x 2298 lei x 26,3%) si maximum 3021,87 lei (5 x 2298 lei x 26,3%).
Anterior reducerii CAS, PFA plateau CAS cel putin 251,74 lei (35% x 2298 lei x 31,3%), dar nu mai mult de 3596,37 lei (5 x 2298 lei x 31,3%).

 

PFA: suma de plata a CAS
Cota CAS Suma minima Suma maxima
31,3% 251,74 lei 3596,37 lei
26,3% 211,53 lei 3021,87 lei

 

Cum se va declara venitul asigurat la sistemul de pensii, dupa reducerea CAS?

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale (pensii) se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei Declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 874/2012).
In opinia lui Mitel Spataru, PFA nu trebuie sa depuna documente suplimentare la organele fiscale, ca urmare a reducerii CAS.
“La infiintare, persoanele fizice autorizate trebuie sa depuna un formular in care declara baza de calcul. Odata cu reducerea CAS, autoritatile fiscale ar trebui sa aplice noua cota a CAS asupra venitului declarat, fara ca persoanele fizice autorizate sa mai indeplineasca alte formalitati”, ne-a explicat specialistul.
De asemenea, Bogdan Costea ne-a spus ca pentru plata CAS PFA-urile au depus declaratia 600 la inceputul anului, care s-ar putea rectifica, insa aceasta declaratie contine detalii doar cu privire la baza de impunere a CAS, nu si cu privire la cotele de contributii aplicabile, astfel ca depunerea unor rectificative nu ar avea niciun efect.
“Teoretic, Fiscul ar trebui sa regularizeze deciziile de impunere emise ca urmare a modificarii legislatiei in timpul anului. Platile se fac in baza deciziilor de impunere, asa ca pana nu se primesc decizii pe noile sume nu recomandam plata unor sume mai mici la CAS”, a adaugat acesta.
Formularul 600 pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de :
  • intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
  • membru al unei intreprinderi familiale;
  • persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoana care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
Atentie! Oricare dintre persoanele mentionate anterior nu trebuie sa depuna Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii daca :
  • obtine si venituri salariale sau indemnizatii de somaj sau
  • beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
CAS pentru trimestrul patru se va plati in decembrie
Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.
De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.
Declaratia 600 se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.
In baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.
Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru ultimul trimestru din acest an, in care se aplica cota redusa a CAS, PFA ar trebui sa plateasca contributia pana pe 25 decembrie 2014, insa cum aceasta data este o zi libera, fiind sarbatorit Craciunul, plata s-ar putea efectua mai devreme.
Codul de procedura fiscala stabileste ca in cazul in care creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, ele sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie, lucru care s-a si intamplat anul trecut. Totusi, in calendarul publicat de ANAF pe site-ul sau platile se pot efectua pana pe data de 19 decembrie 2014.

 

Din 2014, si sotul sau sotia unei PFA poate plati CAS
Potrivit Legii nr. 4/2014 pentru completarea OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2014 si care a intrat in vigoare in februarie, sotia sau sotul titularului intreprinderii individuale (II) sau persoanei fizice autorizate (PFA), in cazul in care contribuie la desfasurarea activitatii,se va putea asigura in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, precum si in sistemul asigurarilor de sanatate si in cel al asigurarilor pentru somaj.
Pentru ca sotul sa sotia sa contribuie la sistemul de asigurari sociale, potrivit actului normativ, titularii intreprinderii individuale sau PFA vor fi obligati sa solicite inscrierea in Registrul Comertului a mentiunilor privind participarea in mod obisnuit a sotiei sau sotului la activitatea desfasurata de II sau PFA. Acest lucru se va realiza pe baza declaratiei pe proprie raspundere si a certificatului de casatorie.
De asemenea, incetarea activitatii sotiei sau sotului se mentioneaza la Registrul Comertului in termen de 15 zile, pe baza declaratiei pe proprie raspudnere a titularului II sau PFA.
In acelasi timp, dispozitiile care se aplica din februarie stabilesc ca aceste masuri au fost introduse pentru a transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010, care reglementeaza egalitatea de tratamente intre barbatii si femeile care desfasoara activitati independente. Pana in februarie sotul si sotia titularului II sau PFA nu erau definiti in legislatia nationala in vigoare.

 

Ce categorii de PFA nu datoreaza contributii la pensii?
Potrivit Codului fiscal, nu datoreaza contributia la pensii :
  • contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat,
  • persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj,
  • persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

 

Sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38654/Reducerea-CAS-modifica-si-contributiile-platite-de-PFA-Iata-ce-sume-se-vor-achita-de-acum.html

Top

Back to Top

Find us on Facebook