Cele mai importante acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017

Cele mai importante acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017.


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.389/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ANAF nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 929 din 27 noiembrie 2017.
Actul normativ stabilește procedura pe care trebuie să o urmeze, în situațiile reglementate de Codul fiscal, firmele care declarate inactive și care vor să se reactiveze, prin îndeplinirea anumitor condiții.

Explicații pe larg sunt aici.
Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2017.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.300/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ANAF nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938 din 28 noiembrie 2017.
Noi reguli în cazul contribuabililor care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA sunt incluse în actul normativ citat. Spre exemplu, solicitarea nu mai este permisă de-acum firmelor aflate în inactivitate temporară, iar înainte de luarea unei decizii de respingere a cererii de înregistrare, Fiscul trebuie să îl asculte pe contribuabil.

Aveți toate detaliile necesare aici.
Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 28 noiembrie 2017.
Actul normativ reglementează procedura de soluționare a contestațiilor depuse de operatorii economici lezați în drepturile lor și formulează contestații, în anumite situații prevăzute de Codul fiscal.

Citiți pe larg despre subiect aici.
Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2017.

Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 1.887/2017 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 939 din 28 noiembrie 2017.
Documentul stabilește pragurile valorice în funcție de care contribuabilii vor fi obligați să depună declarația statististică Intrastat în cursul anului 2018.

Mai multe informații găsiți aici.
Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2017.

Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017.
Potrivit actului normativ, salariul minim brut pe economie va crește de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018.
Practic, o parte din majorarea brutului va reprezenta trecerea contribuțiilor la pensii și sănătate în totalitate în sarcina salariaților.

Detalii, aici.
Intrare în vigoare: 29 noiembrie 2017.

02 decembrie 2017
Preluare din: www.avocatnet.ro

[one_fourth]


[/one_fourth]

[one_fourth_last]
Top
[/one_fourth_last]